velayet konusunda küçüğün dinlenmesi

Çocuk idrak çağında ise velayet konusunda dinlenmesi gerektiği

T.C.

YARGITAY 

2.Hukuk Dairesi

Esas:  2007/3496

Karar: 2007/4447

Karar Tarihi: 20.03.2007 

ÖZET: Küçük 12.03.1996 doğumlu olup, idrak çağındadır. Küçüğün dinlenmesi, tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. 

(Birleşmiş Millet­ler Çocuk Hakları Sözleşmesi  m. 12) (Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi  m. 3, 6) 

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahke­mece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.  Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00