Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

ÜLKE: Hollanda Krallığı
RGT: 16.12.1967
RG NO: 12778

İki Devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki münasebetleri düzenlemeyi arzu eden:

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Hollanda Kraliçesi aşağıda yazılı hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır:

KISIM I: Genel Hükümler

MADDE 1 – Bu sözleşmenin uygulanmasında:

(a) “Mevzuat” tabiri, 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı Sosyal Güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride yürürlüğe konulacak kanun, tüzük ve yönetmelikleri; Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00