Ticaret hukuku

Şirket Hissesinin Devri

  • T.C. YARGITAY
  • 11.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2010/3356
  • Karar: 2011/6803
  • Karar Tarihi: 06.06.2011

ALACAK DAVASI – LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – DEVİR TARİHİNDEN ÖNCE İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN GERÇEK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, limited şirket hisse devrinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, şirket işçisinin şirket aleyhine dava açtığı, icra takibi yaptığı da dosya kapsamından sabittir. Davacı, işçiye ödeme yaptığına dair belge de ibraz ettiğine göre, mahkemece ödemenin geçerliliği hususunda tereddüte düşüldüğü takdirde, ödemenin gerçek olup olmadığı araştırılarak, gerektiğinde dava dışı işçinin bu husustaki bilgisine başvurularak ve şirket kayıtları da bu yönden incelettirilmek suretiyle neticesine göre bir karar vermek gerekirken, ödeme belgesinin yeterli olmadığından bahisle hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 32, 41, 57) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00