tarla kiralamak

Tarım Bağ-Kur’luluğunun Tespiti

  • T.C. YARGITAY
  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2012/1941
  • Karar: 2012/2624
  • Karar Tarihi: 28.02.2012

TARIM BAĞKUR SİGORTALISI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ – TARIM FAALİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN HİÇBİR KUŞKU VE DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA KOYULMASI – AYRINTILI ARAŞTIRMA YAPILMADAN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Somut olayda, prim kesintisinin bulunmadığı yıllarda, tarımsal faaliyetin saptanması bakımından, ürünlerin ne şekilde değerlendirdiğini ortaya koymak, davacının tarımsal faaliyete elverişli taşınmazlarının bulunup bulunmadığını araştırmak, tarımsal faaliyetin taşınmazların kiralanması suretiyle yürütüldüğü iddia ediliyor ise, bu konuda taşınmazların kimden, hangi yıllar için kiralandığı, hangi tarımsal ürünlerin üretimi için faaliyette bulunulduğu, kiralayan kişinin Tarım Bağ-Kur sigortalılığının bulunup bulunmadığı, kiracının kiralama yoluyla tarımsal faaliyetini yürütmeye elverişli tarımsal alet edevatının bulunup bulunmadığı gibi ayrıntılı araştırma yapmak, gerektiğinde tarımsal faaliyetin yapıldığı iddia edilen dönemdeki muhtar ve azaların bilgilerine başvurmak, özetle, tarım faaliyetinin devam edip etmediğini hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymak ve sonucuna göre hüküm kurmak gerekir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00