tarım bağ-kur

Tarım Bağ-Kur’luluğu Tespit Davası

  • T.C. YARGITAY
  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2012/3925
  • Karar: 2012/2768
  • Karar Tarihi: 01.03.2012

TESPİT DAVASI – DAVACININ YURT DIŞINA ÇIKIP ÇIKMADIĞININ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAŞTIRILMASI – YURT DIŞINA ÇIKMADIĞI SAPTANIRSA HANGİ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRDİĞİ VE YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERİ NEREYE TESLİM ETTİĞİ KONUSUNDA BİLGİ ALINMASI – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; davacının yurt dışına çıkıp çıkmadığını, pasaport alıp almadığını Emniyet Müdürlüğü’nden araştırmak, eğer yurt dışında bulunduğu tespit edilir ise davanın reddine; pasaport almadığı, yurt dışına çıkmadığı saptanırsa da; davacının hangi ürünleri yetiştirdiği ve yetiştirdiği ürünleri nereye teslim ettiği konusunda bilgi alması, davacının eşinin de Tarım Bağ- Kur sigortalısı olup olmadığının tespit edip, eşinin tescili var ise; mevcut arazi ve hayvanların kime ait olduğu, kimin tarafından tarım faaliyetinin yürütüldüğünü muhtar ve azalarının ayrıntılı bilgilerine başvurarak tespit edip, elde edilecek sonuca göre hüküm kurması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile sonuca gitmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Okumaya devam et

Tarım Bağ-Kur’luluğunun Tespiti

  • T.C. YARGITAY
  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2012/1941
  • Karar: 2012/2624
  • Karar Tarihi: 28.02.2012

TARIM BAĞKUR SİGORTALISI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ – TARIM FAALİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN HİÇBİR KUŞKU VE DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA KOYULMASI – AYRINTILI ARAŞTIRMA YAPILMADAN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Somut olayda, prim kesintisinin bulunmadığı yıllarda, tarımsal faaliyetin saptanması bakımından, ürünlerin ne şekilde değerlendirdiğini ortaya koymak, davacının tarımsal faaliyete elverişli taşınmazlarının bulunup bulunmadığını araştırmak, tarımsal faaliyetin taşınmazların kiralanması suretiyle yürütüldüğü iddia ediliyor ise, bu konuda taşınmazların kimden, hangi yıllar için kiralandığı, hangi tarımsal ürünlerin üretimi için faaliyette bulunulduğu, kiralayan kişinin Tarım Bağ-Kur sigortalılığının bulunup bulunmadığı, kiracının kiralama yoluyla tarımsal faaliyetini yürütmeye elverişli tarımsal alet edevatının bulunup bulunmadığı gibi ayrıntılı araştırma yapmak, gerektiğinde tarımsal faaliyetin yapıldığı iddia edilen dönemdeki muhtar ve azaların bilgilerine başvurmak, özetle, tarım faaliyetinin devam edip etmediğini hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymak ve sonucuna göre hüküm kurmak gerekir. Okumaya devam et

2926 S.Y.’ya ilgili önemli TEBLİĞ

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

2926 sayılı Kanuna gore sigortalı sayıldıkları halde Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptırmamış veya Kurum tarafından re’sen kaydı yapılmamış çiftçilerimizin, sattıkları ürün bedellerinden 1/4/1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, sigortalı sayılmalarına dair Tebliğ 22.05.2007 tarih ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ uyarınca; 2926 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların tescil işlemleri, Kanunun 9’uncu maddesine göre Kurumca re’sen yapılmakta ve sigortalıların hak ve yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarınca sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam ettirilecektir.

  Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00