kamu zararı

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

  • T.C. YARGITAY
  • 5.Ceza Dairesi
  • Esas: 2014/3569
  • Karar: 2014/10542
  • Karar Tarihi: 05.11.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – KAMU KURUMU VEYA KURULUŞU AÇISINDAN BİR ZARAR MEYDANA GELMEMİŞ İSE FAİL HAKKINDA BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNACAĞI- FAİLİN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: “İhaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın(a)bendinde belirtilen haller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde yeniden düzenlenmesi karşısında; “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü ve mahkûmiyet hükümleri ile diğer hükümler arasındaki bağlantı ve iştirak hususları nazara alınıp sanıkların hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 7, 235) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00