ıslahla arttırılan miktar

Islahla Arttırılan Miktar İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülür

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2004/5840
  • K. 2004/19903
  • T. 23.9.2004

• KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Gecikme Süresi İçin Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği )

• ISLAH ( Arttırılan Dava Konusu Alacak İçin Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Yerine Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Bozma Nedeni Olduğu )

• İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Faiz Yürütülmesi Faize Faiz Yürütülemeyeceği Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )

1475/m. 14/II, 3095/m. 3, 1086/m. 87, 818/m. 104

ÖZET : Islah ile arttırılan dava konusu alacak miktarları için ıslah tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faize karar verilmesi bozma nedenidir.

Mahkemece işlemiş faiz alacağı için faize karar verilmesi 3095 sayılı yasanın 3. ve Borçlar Kanununun 104/son maddesi hükümlerine aykırılık oluşturması nedeniyle ayrı bir bozma nedeni sayılmıştır. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00