iş mahkemeleri ankara

İzin ücretine yasal faiz uygulanır

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/6723
 • Karar: 2012/14476
 • Karar Tarihi: 26.04.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE ÖDENMESİ GEREKEN İZİN ÜCRETİ – İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREĞİ – YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İLAVE TEDİYE ALACAKLARI İÇİN YASAL FAİZ UYGULANMASI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve iş kanununca sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir. O halde, izin ücretine yasal faiz uygulanmalıdır. Yasadan kaynaklanan bir alacak olması nedeni ile uygulanacak faiz türü de yasal faizdir. Yıllık izin ücreti ve ilave tediye alacakları için yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerekirken bu alacaklar için en yüksek banka mevduat faizi uygulanmasına karar verilmesi hatalıdır. Okumaya devam et

Kıdem Tazminatı

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2012/3497
 • Karar: 2012/5321
 • Karar Tarihi: 21.02.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATININ HESABI – SON ÜCRET KAVRAMI – BOZMA KARARINA UYULMASINA RAĞMEN KARAR GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN ALACAKLAR HAKKINDA EKSİK İNCELEMEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Olayda, davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece yapılacak iş, yemin doğrultusunda davacının asgari ücret aldığının kabulü yanında, davacının yıl içinde aldığı sefer (yol) primi sürekli değişiklik gösterdiğinden yıllık ödeme tutarının 365 rakamına bölünmesi sonucu bulunacak ücretin asgari ücrete eklenmesiyle bulunacak ücret üzerinden davacı talebini aşmamak üzere bilirkişiden yeniden rapor almaktır. Bozma kararına uyulmasına rağmen karar gereği yerine getirilmeden alacaklar hakkında eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir. Okumaya devam et

Belirsiz süreli iş sözleşmesi – Mevsimlik iş

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2009/48842
 • Karar: 2012/10691
 • Karar Tarihi: 29.03.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM İHBAR TAZMİNATI FAZLA MESAİ MİLLİ VE DİNİ BAYRAM ALACAĞI HAFTA TATİLİ İLE YILLIK İZİN ALACAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ – DAVACININ ULUSAL VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞTIĞI – EKSİK SORUŞTURMA – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda davacı ulusal ve dini bayramlarda çalıştığını belirterek genel tatil ücreti alacağı talep etmiştir. Davacı tanıkları resmi bayramlarda çalışıldığını beyan etmişlerdir, yine davalı tanığı H. Ç. de genelde resmi bayramlarda çalıştıklarını belirtmiştir. Buna göre davacının ulusal bayramlarda çalıştığı davacı tanıkları ve davalı tanığı H. Ç.’in beyanıyla ispatlanmıştır. Bu nedenle davacının ulusal bayram çalışması karşılığı ücret alacağının bilirkişiden ek rapor alınarak hesaplatılıp, kabul edilmesi gerekirken eksik soruşturmayla reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00