ihaleye fesat karıştırmanın maddi unsurları

İhaleye fesat karıştırma – Haksız çıkar

  • T.C. YARGITAY
  • 5.Ceza Dairesi
  • Esas: 2013/5035
  • Karar: 2014/10116
  • Karar Tarihi: 27.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – CEZALARIN ÜST SINIRLARI İTİBARİYLE ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU – SON SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME GÜNÜ ARASINDA SÜRELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ – SANIKLAR HAKKINDAKİ KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞMESİ GEREĞİ

ÖZET: Olayda cezalarının üst sınırları itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen yedi yıl altı aylık asli ve ilave zamanaşımına tabi olduğu, son suç tarihi olan 2003 yılı ile inceleme günü arasında bu sürelerin gerçekleştiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkındaki kamu davalarının zamanaşımı sebebiyle ayrı ayrı düşmesi gerekir.

(5271 S. K. m. 260) (765 S. K. m. 102, 104, 205, 366) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00