ihaleye fesat karıştırma

İhaleye fesat karıştırma – Haksız çıkar

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2013/5035
 • Karar: 2014/10116
 • Karar Tarihi: 27.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – CEZALARIN ÜST SINIRLARI İTİBARİYLE ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU – SON SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME GÜNÜ ARASINDA SÜRELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ – SANIKLAR HAKKINDAKİ KAMU DAVALARININ AYRI AYRI DÜŞMESİ GEREĞİ

ÖZET: Olayda cezalarının üst sınırları itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen yedi yıl altı aylık asli ve ilave zamanaşımına tabi olduğu, son suç tarihi olan 2003 yılı ile inceleme günü arasında bu sürelerin gerçekleştiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden sanıklar hakkındaki kamu davalarının zamanaşımı sebebiyle ayrı ayrı düşmesi gerekir.

(5271 S. K. m. 260) (765 S. K. m. 102, 104, 205, 366) Okumaya devam et

İhaleye Fesat Karıştırma – Edimin İfasına Fesat Karıştırma

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2013/17138
 • Karar: 2014/10272
 • Karar Tarihi: 31.10.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – SANIKLARIN SARFINA SEBEBİYET VERDİKLERİ YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI AYRI BELİRLENEREK YÜKLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KANUN MADDESİNE AYKIRI DAVRANILMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan cezalandırılmalarına karar verilen sanıkların sarfına sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinin ayrı ayrı belirlenerek yükletilmesine karar verilmesi gerektiği nazara alınmadan “……. TL’nin sanıklardan tahsiline” denilerek kanun maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

(2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 223, 232, 233, 234, 237, 260, 289) (1412 S. K. m. 318) (5237 S. K. m. 37, 43, 64, 236) (765 S. K. m. 205) Okumaya devam et

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

 • T.C. YARGITAY
 • 5.Ceza Dairesi
 • Esas: 2014/3569
 • Karar: 2014/10542
 • Karar Tarihi: 05.11.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – KAMU KURUMU VEYA KURULUŞU AÇISINDAN BİR ZARAR MEYDANA GELMEMİŞ İSE FAİL HAKKINDA BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNACAĞI- FAİLİN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: “İhaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın(a)bendinde belirtilen haller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde yeniden düzenlenmesi karşısında; “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü ve mahkûmiyet hükümleri ile diğer hükümler arasındaki bağlantı ve iştirak hususları nazara alınıp sanıkların hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 7, 235) Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00