hakkın saklı tutulması

Dava Dilekçesinde Saklı Tutulmayan Bedele hükmedilemez / Islahla arttırılamaz

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 15. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2007/334
  • K. 2008/1286
  • T. 29.2.2008

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Meskendeki Eksik İşlerin Davacılar Tarafından Karşılandığı – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Dükkana İlişkin Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

• EKSİK İŞ BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Bedel Belirlenirken Davacıların Arsa Payının Gözetileceği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Bilirkişi Raporuna ve Islah Dilekçesine Dayanarak Davacının Saklı Tutmadığı ve Dava Dilekçesinde Talep Etmediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

• ISLAH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Eksik İş Bedeli – Davacıların Dava Dilekçesinde Saklı Tutmadığı Bedele Hükmedilemeyeceği/Islah İle Bu Bedelin Kabul Edilemeyeceği )

818/m.355

ÖZET : Dava, yanlar arasında yapıldığı bildirilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup; sözleşme uyarınca davacılara verilmesi gereken meskenin eksikliklerinin giderilmesi için yapılan masraf ile dükkandaki eksikliklerin giderilmesi bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Dava dilekçesi kapsamı incelendiğinde; “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadığı” açıkça anlaşıldığı gibi; eksik işlerin bir kısmının davacılarca giderilmesi sebebiyle harcanan bedelin dava konusu yapıldığı ve dükkanla ilgili dava dilekçesinde talebin yer almadığı görülmektedir. O halde, meskenle ilgili dava konusu edilen tutardan fazlasına mahkemece hükmedilemez. Mahkemece, davacı vekilince sunulan ıslah dilekçesi ve hükme dayanak alınan bilirkişi raporu dayanak alınarak dairedeki eksikliklerin bedeli olarak saptanan bedel tutarında tazminata hükmedilmiş olması isabetsizdir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00