boşanma davaları

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Dinlenmesi

 • T.C. YARGITAY
 • 2.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2010/18621
 • Karar: 2011/19302
 • Karar Tarihi: 22.11.2011

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ ZORUNLULUĞU – DAVACI VE DAVALI ASİLLER DİNLENİLMEKSİZİN TARAF VEKİLLERİNİN BEYANLARI İLE BOŞANMA HÜKMÜ KURULMUŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Okumaya devam et

Boşanmada feragat-affetmiş sayılma-Ziynet eşyasında kadının ispat yükü

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/5985
 • K. 2004/6650
 • T. 24.5.2004

• BOŞANMA DAVASI ( Kadının İlk Açtığı Davasından Feragat Etmesi – Bu Tarihten Önceki Kocanın Davranışlarının Affedilmiş Sayılacağı/Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )

• BOŞANMA DAVASINDA ZİYNET EŞYALARI ( Davalı Kadının Evi Terk Ederken Zorla Elinden Alındığını İspat Yükü Altında Olduğu )

• MADDİ TAZMİNAT ( Davalı Kadına Diğer Eşin Maddi Desteğini Yitirecek Olması Ve Daha Az Kusurlu Olması Nedeniyle Hakkaniyet Ölçülerinde Tazminat Verilmesi Gereği )

4721/m. 174

818/m. 42, 44

ÖZET :Davacı dava konusu ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, isbat yükü altındadır. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00