Aile Konutu şerhi

Aile Konutu Şerhi Bulunan Evin Terk Edilmesi, Konutun Niteliğini Değiştirmez

  • T.C. YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2004/5653
  • K. 2004/6811
  • T. 26.5.2004

• AİLE KONUTU ( Davalının Önceden Davacı Eşiyle Ve Çocuklarla Birlikteliği Sürdürdükleri Konutu Terketmesi – Konutun Niteliğinin Ortadan Kalkmayacağı )

• BOŞANMA DAVASI ( Aile Konutu Şerhi Verilen Evin Terkedilmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

• MÜŞTEREK KONUTUN TERKEDİLMESİ ( Aile Konutu Şerhi Verilmesi – Davalının Konutu Terketmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

4721/m. 186, 194

ÖZET :Tarafların boşanma öncesi ve davalının müşterek konutu terk etmesinden önce çocukları ile birlikte, aile konutu şerhi verilen taşınmazda birlikteliği sürdürmüşlerdir. Davalının daha sonra konutu terki, konutu aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Okumaya devam et

Aile Konutu Şerhi, Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Konulmalıdır

  • T.C. YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/13903
  • K. 2005/18004
  • T. 21.12.2005

• AİLE KONUTU ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI ( Olduğu Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

4721/m.194

ÖZET : Dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak aile konutu olarak kullanılan bölümün belirlenmesi ile davacının payı, dava konusu taşınmaz üzerindeki intifa hakkı gözetilerek aile konutu olarak belirlenecek bölümle sınırlı olacak biçimde yapılacak açıklama ile şerhin korunması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00