Fazla çalışma, ücretin içindeyse, 270 saat üstü çalışmalarda fazla çalışma ücreti talep edilebilir

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/20001
  • K. 2006/1763
  • T. 30.1.2006

• ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )
• FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )
• YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA ( Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği – Üst Düzey Yöneticinin Ücreti )

4857/m.41
ÖZET : Davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Davacı, fazla çalışma parası ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Mahkemece bozma Hamına uyularak 10.7.2003 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuşsa da, bozma ilamında açıkça yer aldığı şekilde, davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
2. Davacının hafta tatillerinde çalıştığı davacı tarafça kanıtlanamadığı gibi, davalı tanıklarınca da hafta tatillerinde çalışmadığı açıklandığından iş sözleşmesi uyarınca ayda iki hafta tatili dışında çalışma için hak edilecek hafta tatili ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00