b) Boşanma & Aile – Yargıtay Kararları

Aile Konutunun Tespiti Harca Tabidir / Boşanma Davasıyla birlikte talep edilemez

 • T.C. YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 2009/2-69
 • K. 2009/109
 • T. 4.3.2009

• BOŞANMA İSTEMİ ( Az Kusurlu Eş Boşanmaya Karşı Çıkarsa Bu Halin Tespiti Dahi Tek Başına Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Yeterli Olamayacağı )

• AZ KUSURLU EŞ ( Boşanmaya Karşı Çıkarsa Bu Halin Tespiti Dahi Tek Başına Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Yeterli Olamayacağı – Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmalı Eş ve Çocuklar İçin Korunmaya Değer Bir Yararın Kalmadığının Anlaşılması Gerektiği )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tamamen Davacının Tutum ve Davranışlarından Kaynaklanmış Olup Davalıya Atfı Mümkün Hiçbir Kusur Gerçekleşmediği – Boşanma İsteğinin Reddi Gerektiği )

• AİLE KONUTU ŞERHİ ( Davalı Kadının Bu Konuda Harcı Verilerek Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava ve Karşı Davası Bulunmadığı Halde Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

4721/m.166/2,194 Okumaya devam et

Aile Konutunun Takip ve Tahliyesi

 • T.C. YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 2005/12-652
 • K. 2005/583
 • T. 19.10.2005

• AİLE KONUTU OLARAK ÖZGÜLENEN TAŞINMAZ ( Takibe ve Tahliyeye Konu Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Belirlenmesi Halinde Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması Gereği )

• ŞİKAYET DAVASI ( Takip ve Tahliyeye Konu Taşınmazın Kaydı Üzerinde Şikayetçi Eşin Talebi Üzerine “Aile Konutu” Olduğuna İlişkin Şerh Verilip Verilmediği Araştırılması Gereği )

• AİLE MAHKEMESİ ( Şikayet Davası – Şikayetçiye Tahliyesi İstenen Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu İspata Yönelik Olarak Aile Mahkemesine Dava Açma Yetkisi ve Olanağı Verilmeli ve Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

• GÖREV ( Şikayet Davası – Şikayetçiye Tahliyesi İstenen Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu İspata Yönelik Olarak Aile Mahkemesine Dava Açma Yetkisi ve Olanağı Verilmeli ve Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )

2004/m.276/son

4721/m.194/1

ÖZET : “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.” Denilmektedir. Bu hüküm göstermektedir ki, aile konutu özel bir konuma ve öneme sahip kılınmış ve üzerindeki tasarruf yetkisi yasa ile sınırlandırılmıştır. Takibe ve tahliyeye konu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmesi halinde bu yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması gerekecektir. Okumaya devam et

Boşandıktan Sonra Aile Konutunun Tahliyesi

 • T.C. YARGITAY
 • 12. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2006/7966
 • K. 2006/11221
 • T. 26.5.2006

• TAHLİYE ( Eşlerden Birisi Diğerine Bağlı Olarak Taşınmazda Oturduğundan Boşanma Gerçekleşse Dahi Eşlerin Birbirlerine Karşı 3. Kişi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )

• BOŞANAN EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI DURUMU ( Eşlerden Birisi Diğerine Bağlı Olarak Taşınmazda Oturduğundan Boşanma Gerçekleşse Dahi Eşlerin Birbirlerine Karşı 3. Kişi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği – Tahliye )

• AİLE KONUTU İDDİASI ( Araştırılması ve Gerekirse Söz Konusu Konutun Aile Konutu Olduğununun İspatı İçin Dava Açma Yetkisi Verilmesi Gereği – Boşanan Eşin Tahliyesi İstemi ) Okumaya devam et

Aile Konutu Olduğunun Belirlenmesi Aile Mahkemesinin / Özgülenme Talebinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Olduğu

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2006/4871
 • K. 2006/11407
 • T. 19.7.2006

• AİLE KONUTU ( Olduğunun Belirlenmesi Görevi Aile Mahkemesine Ait İse de Özgülenme İstemine İlişkin Talep Yönünden Görev Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )

• GÖREV ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Belirlenmesi Görevi Aile Mahkemesine Ait İse de Özgülenme İstemine İlişkin Talep Yönünden Görev Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )

• ÖZGÜLEME İSTEMİ ( Görev – Taşınmazın Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İsteminde Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• SAĞ KALAN EŞE AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ İSTEMİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) Okumaya devam et

Kişinin Başka Bir Konutu Bulunması, Aile Birliği Devam Ettiği Sürece Aile Konutu Olarak Özgülenen Taşınmazın Bu Niteliğini Ortadan Kaldırmaz

 •  T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2008/6262
 • K. 2009/13275
 • T. 6.7.2009

• AİLE KONUTU ( Olduğuna İlişkin Özgülendiği Amaç Değişmediği ve Aile Birliği de Devam Ettiğine Göre Davalının Kendisine Ait Bir Evinin Bulunması Aile Konutu Olan Davacıya Ait Taşınmazdan Davalının Yararlanma Hakkını Kaldırmadığı )

• KONUTTAN YARARLANMA ( Konutun “Aile Konutu” Olduğuna İlişkin Özgülendiği Amaç Değişmediği ve Aile Birliği de Devam Ettiğine Göre Davalının Kendisine Ait Bir Evinin Bulunması Aile Konutu Olan Davacıya Ait Taşınmazdan Davalının Yararlanma Hakkını Kaldırmadığı )

• KENDİNE AİT EVİN BULUNMASI ( Konutun “Aile Konutu” Olduğuna İlişkin Özgülendiği Amaç Değişmediği ve Aile Birliği de Devam Ettiğine Göre Aile Konutu Olan Davacıya Ait Taşınmazdan Davalının Yararlanma Hakkını Kaldırmadığı )

• AYRI YAŞAMA ( Davacının Aile Konutundan Sadece Kendisinin Yararlanmasına İlişkin İsteği Ayrı Yaşamakta Haklı Olmadığından Kabul Edilemeyeceği )

4721/m.197

ÖZET : Konutun “aile konutu” olduğuna ilişkin özgülendiği amaç değişmediği ve aile birliği de devam ettiğine göre, davalının kendisine ait bir evinin bulunması, aile konutu olan davacıya ait taşınmazdan davalının yararlanma hakkını kaldırmaz. Davacının bu konuttan sadece kendisinin yararlanmasına ilişkin isteği de ayrı yaşamakta haklı olmadığından kabul edilemez Okumaya devam et

Eşi Vefat Eden Kişi Aile Konutu Tespitini İsteyebilir

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2008/12535
 • K. 2008/14964
 • T. 12.11.2008

• AİLE KONUTU ( Eşi Vefat Eden Davacı – Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu )

• AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ( Eşi Vefat Eden Davacının Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu )

4721/m.240, 652

ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin eşinin vefat ettiğini, konuttan çıkarıldığı taktirde mağdur olacağını ileri sürerek, konutun aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Davacının, Türk Medeni Kanunda yer alan aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi haklarını kullanabilmesi için, böyle bir tespit kararı istemekte hukuki yararı mevcuttur. Okumaya devam et

Aile Konutu Şerhi Bulunan Evin Terk Edilmesi, Konutun Niteliğini Değiştirmez

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/5653
 • K. 2004/6811
 • T. 26.5.2004

• AİLE KONUTU ( Davalının Önceden Davacı Eşiyle Ve Çocuklarla Birlikteliği Sürdürdükleri Konutu Terketmesi – Konutun Niteliğinin Ortadan Kalkmayacağı )

• BOŞANMA DAVASI ( Aile Konutu Şerhi Verilen Evin Terkedilmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

• MÜŞTEREK KONUTUN TERKEDİLMESİ ( Aile Konutu Şerhi Verilmesi – Davalının Konutu Terketmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

4721/m. 186, 194

ÖZET :Tarafların boşanma öncesi ve davalının müşterek konutu terk etmesinden önce çocukları ile birlikte, aile konutu şerhi verilen taşınmazda birlikteliği sürdürmüşlerdir. Davalının daha sonra konutu terki, konutu aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00