c) Aile Konutu

Aile Konutu’na ilişkin Yargıtay Kararları

Eşi Vefat Eden Kişi Aile Konutu Tespitini İsteyebilir

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2008/12535
 • K. 2008/14964
 • T. 12.11.2008

• AİLE KONUTU ( Eşi Vefat Eden Davacı – Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu )

• AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ( Eşi Vefat Eden Davacının Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu )

4721/m.240, 652

ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin eşinin vefat ettiğini, konuttan çıkarıldığı taktirde mağdur olacağını ileri sürerek, konutun aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Davacının, Türk Medeni Kanunda yer alan aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi haklarını kullanabilmesi için, böyle bir tespit kararı istemekte hukuki yararı mevcuttur. Okumaya devam et

Aile Konutu Şerhi Bulunan Evin Terk Edilmesi, Konutun Niteliğini Değiştirmez

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/5653
 • K. 2004/6811
 • T. 26.5.2004

• AİLE KONUTU ( Davalının Önceden Davacı Eşiyle Ve Çocuklarla Birlikteliği Sürdürdükleri Konutu Terketmesi – Konutun Niteliğinin Ortadan Kalkmayacağı )

• BOŞANMA DAVASI ( Aile Konutu Şerhi Verilen Evin Terkedilmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

• MÜŞTEREK KONUTUN TERKEDİLMESİ ( Aile Konutu Şerhi Verilmesi – Davalının Konutu Terketmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

4721/m. 186, 194

ÖZET :Tarafların boşanma öncesi ve davalının müşterek konutu terk etmesinden önce çocukları ile birlikte, aile konutu şerhi verilen taşınmazda birlikteliği sürdürmüşlerdir. Davalının daha sonra konutu terki, konutu aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Okumaya devam et

Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Bildirilmemişse Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişiye Karşı Tahliye Davası Açılamayacağı

 • T.C. YARGITAY
 • 6. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2009/6464
 • K. 2009/10160
 • T. 19.11.2009

• KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Kişi Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• TAHLİYE İSTEMİ ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi – Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Kişi Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ( Davalı Kişi Kiralayana İhtar Gönderip Konutu Eşi İle Birlikte Kullandıklarını Aile Konutu Olduğunu Bildirmediğinden Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı )

• AİLE KONUTU ( Davalı Kişi Kiralayana İhtar Gönderip Konutu Eşi İle Birlikte Kullandıklarını Aile Konutu Olduğunu Bildirmediğinden Kira Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı – Tahliye İsteminin Reddi Gereği )

4721/m.194 Okumaya devam et

Eşin Rızası Alınmadan Aile Konutunun Devredilemeyeceği / Aile Mahkemesinin Görevli Oluşu

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/12409
 • K. 2005/11944
 • T. 13.9.2005

• AİLE KONUTU ( Davacının Eşinin Rızasını Almadan Devri – Tapu İptali ve Tescil Davasına Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gereken Uyuşmazlık – Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri )

• GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri – Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )

Okumaya devam et

Aile Konutu Şerhi, Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Konulmalıdır

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/13903
 • K. 2005/18004
 • T. 21.12.2005

• AİLE KONUTU ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI ( Olduğu Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

4721/m.194

ÖZET : Dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak aile konutu olarak kullanılan bölümün belirlenmesi ile davacının payı, dava konusu taşınmaz üzerindeki intifa hakkı gözetilerek aile konutu olarak belirlenecek bölümle sınırlı olacak biçimde yapılacak açıklama ile şerhin korunması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Okumaya devam et

Aile Konutunda El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil / Oturma Onayının Geri Alınması

 • T.C. YARGITAY
 • HUKUK GENEL KURULU
 • E. 2009/1-401
 • K. 2009/473
 • T. 4.11.2009

• ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Boşanmadan Önce Davalı İle Davacının Oğlunun Taşınmazı Muvafakata Dayalı Olarak Tasarruf Ettikleri/Dava Açılmakla Muvafakatin Geri Alındığı – Talebinin Kabulü Gereği )

• ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Boşanmadan Önce Davalı İle Davacının Oğlunun Taşınmazı Muvafakata Dayalı Olarak Tasarruf Ettikleri/Davalının Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Yolundaki Savunmasına Kayıt Maliki Davacı İle Davalının ve Eşiyle Arasında Hukuki Bir İlişki Kurulmadığına Göre Davacıyı Bağlamayacağı – Kabulü Gereği )

• ECRİMİSİL ( Talebinin Kabulü Gereği – Boşanmadan Önce Davalı İle Davacının Oğlunun Taşınmazı Muvafakata Dayalı Olarak Tasarruf Ettikleri/Dava Açılmakla Muvafakatin Geri Alındığı )

• AİLE KONUTU ( Boşanmadan Önce Davalı İle Davacının Oğlunun Taşınmazı Muvafakata Dayalı Olarak Tasarruf Ettikleri/Davalının Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Yolundaki Savunmasına Kayıt Maliki Davacı İle Davalının ve Eşiyle Arasında Hukuki Bir İlişki Kurulmadığına Göre Davacıyı Bağlamayacağı – Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi ) Okumaya devam et

Aile Konutuyla İlgili Tapu İptali ve Tescili Davasında Aile Mahkemesi Görevlidir

 • T.C. YARGITAY
 • 2. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/12409
 • K. 2005/11944
 • T. 13.9.2005

• AİLE KONUTU ( Davacının Eşinin Rızasını Almadan Devri – Tapu İptali ve Tescil Davasına Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aile Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gereken Uyuşmazlık – Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri )

• GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Eşinin Rızasını Almadan Aile Konutunu Devri – Bakma Görevinin Aile Mahkemelerine Ait Olduğu )

4721/m. 194/1

4787/m. 4/1

ÖZET : Aile konutu nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarına bakma görevi aile mahkemelerine aittir. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00