Aylık arşiv: Haziran 2011

İşyerinde geçirilen kalp krizi İŞ KAZASIdır.

  • Yargıtay
  • Hukuk Genel Kurulu
  • Esas No: 2004/21-529
  • Karar No: 2004/527
  • Tarihi: 13.10.2004

Sigortalının işyerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü 506 sayılı Kanun anlamında iş kazası sayılması gerekir.

Dava          Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Altıncı İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515-2003/1112 sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı SSK vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.04.2004 gün ve 2004/501-3531 sayılı ilamı ile;…

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava, zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiğinin tespiti istemine ilişkin olup, olayın işyerinde oluştuğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık davacı murisinin kalp krizi sonucu ölümünün iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00