Aylık arşiv: Mart 2011

YAŞ kararlarıyla ilişiği kesilenlere İade-i İtibar Yasası

TBMM’nin 10.03.2011 tarihli 76. birleşiminde TSK Personel Kanunu’na aşağıdaki gecici maddenin eklenmesi kabul edilmiş olup 22.03.2011 tarihli Resmi Gazetede 6191 S.Y. olarak yayımlanmıştır.

Kanun başvuru için 60 günlük bir süre öngörmüştür. Buna göre son başvuru tarihi 23 Mayıs 2011 mesai saati bitimidir.

 

“Geçici Madde 32- 12 Mart 1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şûra Kararları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler veya vefatları halinde hak sahipleri, bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.
Milli Savunma Bakanı, başvurunun kabulüne veya reddine en geç altı ay içinde karar verir. Milli Savunma Bakanı, hazırlık amacıyla sadece gerekli yazışmaların yapılması hususunda yardımcı olmak üzere gerektiğinde komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci çağırabilir. İlgililerin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığınca en geç altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Başvurunun kabulü halinde aşağıdaki hükümler uygulanır: Okumaya devam et
DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00