Aylık arşiv: Ocak 2010

Fazla çalışma, ücretin içindeyse, 270 saat üstü çalışmalarda fazla çalışma ücreti talep edilebilir

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2005/20001
 • K. 2006/1763
 • T. 30.1.2006

• ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )
• FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )
• YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA ( Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği – Üst Düzey Yöneticinin Ücreti )

4857/m.41 Okumaya devam et

Yıllık 270 saatin üzerindeki fazla çalışma talep edilebilir

Aşağıdaki karar her ne kadar 1475 sayılı yasa zamanında verilmişse de 4857 Sayılı Yasanın 41. maddesinde de paralel bir düzenleme mevcut olduğundan mer’i yasa için de geçerli bir karardır.

 • T.C.
 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E. 2004/9638
 • K. 2004/25610
 • T. 10.11.2004

• FAZLA ÇALIŞMA ( 90 Günden Fazla Mesai Yapılması Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Fazla Fazla Çalışma Ücretinin Kabul Edilmemesi – İş Kanunundaki Sınırlamaya Rağmen İşçi 90 Günden Fazla Fazla Mesai Yapmış İse Bu Fazla Çalışma Ücretini İsteyebileceği )

• FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRLANMASI ( Fazla Çalışma Yaptırılmaması ile İlgili Olduğu – İşçinin Fiilen Yaptığı Fazla Çalışma Süresinin Dikkate Alınması Gereği )

1475/m. 35

ÖZET : 1475 sayılı yasanın 35. maddesindeki sınırlamalar daha fazla fazla çalışma yaptırılmaması ile ilgilidir. Bu yasağa rağmen işçi 90 günden fazla fazla mesai yapmış ise bu fazla çalışmaların ücretini isteyebilir. Bu nedenle davacının bu sınırlamayı nazara almadan fiilen yaptığı fazla mesai çalışma süresi ve alacakları belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Okumaya devam et

İş Akdinin feshi – İbranamenin Geçerliliği

 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • Esas Numarası: 2008/37433
 • Karar Numarası: 2009/19398
 • Karar Tarihi: 06.07.2009

İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI

818 s. BK/23, 31, 115

4857 s. İşK/57

DAVA: Davacı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği olup olmadığı uyuşmazlık konusudur. Okumaya devam et

DİKKAT:
Randevu neticesinde avukatlarla yapılan görüşmeler danışmanlık ücretine tabidir.
İletişim bilgileri için tıklayınız
Danışmanlık hizmeti ve ücreti için tıklayınız

Çalışma Saatlerimiz:

Hafta içi.........: 09:00 - 18:00
Cumartesi.....: 10:00 - 15:00